Dobrý Trh!

"Bruno nás sem dotiahol, sám vie čo je dobré."

"Bruno nás sem dotiahol, sám vie čo je dobré."