Dobrý Trh!

Dobrý trh na Jakubáku, 27. 4. 2013

Dobrý trh na Jakubáku, 27. 4. 2013

Špeciálna „lokálna edícia" Dobrého trhu v spolupráci s medzinárodným hnutím Slow Food, ktoré sa sústreďuje na poctivé, pomalé a tradičné postupy produkcie, ale aj samotného prežívania života.