Dobrý Trh!

Fotky Vianočný Dobrý trh, 19. 12. 2015, Stará Tržnica

Fotky Vianočný Dobrý trh, 19. 12. 2015, Stará Tržnica

Foto: Marek Jančúch
Viac foto nájdete na našej FB page