Dobrý Trh!

kontakt

Organizátor a správca trhu:
PUNKT, občianske združenie
www.punkt.sk

Koordinácia projektu:
Barbara Zavarská
zavarska@punkt.sk

Koordinácia programu a predajcov:
Illah van Oijen
vanoijen@punkt.sk
0918 28 10 25

Kontaktná osoba pre predajcov:
trh@dobrytrh.sk
0908170844

Kontaktná osoba pre program:
Adam Janda
adam.janda@dobrytrh.sk
+421 944 466 464

Kontaktná osoba pre press:
Lívia Gažová
+421 905 690 699
livia.gazova@punkt.sk