Dobrý Trh!

O trhu

Dobrý trh® oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti. Pestuje alternatívny životný štýl.

Dobrý trh® vznikol v roku 2011 z iniciatívy o.z. Punkt, ktoré ho pravidelne organizuje niekoľkokrát ročne s cieľom priniesť pridanú hodnotu do konkrétneho susedstva. Úspešne boli realizované Dobré trhy na Panenskej ulici a na Jakubovom námestí v Bratislave. Zakladateľky Dobrého trhu Illah van Oijen a Barbara Zavarská sa aktívne podieľajú v Aliancií Stará tržnica na oživení bratislavskej Starej tržnice, kde sa v blízkej budúcnosti budú pravidelne konať potravinové, dizajnové a Dobré trhy®.

Dobrý trh® je určený rovnako pre lokálnu komunitu, ktorá sa aktívne na trhu spolupodieľa, ako aj pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. 

Dobrý trh® je zároveň kultúrnym podujatím a ponúka viac než predaj výberového sortimentu. Tento zámer je možné rozvíjať len vďaka podpore našich partnerov: vďaka spolupráci , Myšlienku podporila Nadácia Tatra banky. V predošlom ročníku projekt podporila Nadácia Intenda. Organizačným partnerom je Slow Food Pressburg. Ďalší partneri projektu […].