Dobrý Trh!

Prihláste sa na Jakubák 2018!

Prihláste sa na Jakubák 2018!

Prihlášky na jarný Dobrý trh na Jakubáku, ktorý sa bude konať 21.4.2018, sú vonku! 

Svoje prihlášky a všetky požadované prílohy pošlite najneskôr do 28.2. 2018. Organizátori budú každého záujemcu, ktorý splnil podmienky predaja, kontaktovať najneskôr do 12.3. 2018. 

Prihlasujte sa cez formuláre:

Predajci https://goo.gl/forms/lQUrKYvDzeMKlVus2
Gastro-predajci https://goo.gl/forms/k1BKXcz68Cmvrcp53
Neziskovky https://goo.gl/forms/3S584GJ7CpAomv3n1
Detský trh https://goo.gl/forms/UKLqBVxw1KCJILJs2