Dobrý Trh!

Zúčastnite sa septembrového Dobrého trhu na Panenskej 2018

Zúčastnite sa septembrového Dobrého trhu na Panenskej 2018

Prihlášky na jesenný Dobrý trh na Panenskej, ktorý sa bude konať 15.9.2018, sú vonku! 

Svoje prihlášky a všetky požadované prílohy pošlite najneskôr do 15.7. 2018. Organizátori budú každého záujemcu, ktorý splnil podmienky predaja, kontaktovať najneskôr do 26.7. 2018. 

Prihlasujte sa cez formuláre:

Predajci https://goo.gl/forms/0A62uc9y4sG8FCg32
Gastro-predajci https://goo.gl/forms/W0ARlJYbM7ddUe3l1
Neziskovky https://goo.gl/forms/8x3WhASJjiDsFQOC2
Detský trh https://goo.gl/forms/uNYUpaB9XOF0dEII2
Umelci ️ https://goo.gl/forms/mlykJ6aSOR6M5b0q2

Pri výbere sa sústredíme na rôznorodosť a vyvážené spojenie potravinového trhu s blším trhom. Zameriavame sa na autentickú atmosféru lokality a dáva priestor miestnym kreatívnym iniciatívam a predajcom. Máme záujem o iné produkty a služby, ako je dostať na bežnom jarmoku. Kvalitatívne kritérium je zamerané na jedinečnosť produktov alebo spôsob ich výroby, na lokálne špecifiká, domácu produkciu a výrobu, ale aj na produkty a služby s multikultúrnym charakterom. Pre kultúrne podujatie uprednostňujeme street-artovú produkciu a program nenáročný na inštaláciu a technické zabezpečenie. Pri výbere uprednostníme predajcov roľníckych prebytkov, SHR, remeselných producentov potravín, ak je to možné.

Výber predajcov podlieha stanoveným pravidlám:

• VÝBER PREDAJCOV POTRAVINOVÝCH PRODUKTOV vychádza predovšetkým zo slovenských tradícií pestovania plodín, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravín. Uprednostňujeme lokálnych a regionálnych farmárov a producentov potravín, ktorí pracujú s ohľadom na životné prostredie, krajinu, hospodárske zvieratá a miesto v ktorom pôsobia. V prípade potravín, ktoré nie sú na území SR možné vypestovať/vyrobiť prihliadame na farmársky pôvod, remeselnú výroby (+ BIO a Fair Trade).

• VÝBER GASTRO PREDAJCOV sa sústreďuje na lokálny, prípadne tuzemský, nie priemyselný pôvod používaných vstupných surovín a na tradičné receptúry. GASTRO-predajca musí preukázať tuzemský pôvod surovín (uvedením konkrétneho zdroja surovín, ktorý bude preverený), z ktorých sú pokrmy pripravované.

• VÝBER PREDAJCOV DOPLNKOVÉHO SORTIMENTU uprednostňuje lokálnych/regionálnych výrobcov, ktorých výroba je zameraná lokálne a používajú lokálne materiály, ako napr. prírodné materiály, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Hľadáme originálne produkty vyrobené lokálne - knihy (malé knižné vydavateľstvá), dizajn, lokálne starožitnosti a doplnkový tovar súvisiaci s potravinami alebo so zdravým, ekologickým a pomalým životným štýlom. Zaujíma nás, odkiaľ pochádzajú vaše materiály a spôsob výroby.

• VÝBER NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ je zameraný na neziskovky, ktoré svojimi aktivitami budú prezentovať tému "Multi-kulti" alebo tému "Mobilita v meste".