sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

ARCHiMERA


ARCHiMERA je občianske združenie, ktorého aktivity smerujú k propagácií a popularizácií architektúry prostredníctvom verejných výstupov, k presahom a prelínaniu s inými odvetviami vďaka spolupráci na interdisciplinárnych projektoch, k budovaniu sietí a personálnych prepojení. Archimera sa snaží vytvárať teoretickú a kritickú reflexiu v oblasti architektonického diania prostredníctvom stretnutí a publikovania kníh.

Medzi projekty občianskeho združenia Archimera sú najmä aktivity umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia https://abandonedrecreation.com/), ktorá vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, ktoré je známe vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia avšak mnohé objekty dnes chátrajú aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky, ktoré svojím významom presahujú hranice Slovenska.

Najvýznamnejšou a najohrozenejšou budovou je Liečebný dom Machnáč od architekta Jaromíra Krejcara, ktoré predstavuje azda najväčšiu kauzu, s akou na Slovensku zápasíme v súvislosti s ochranou architektúry 20. storočia.

Z toho dôvodu v roku 2020 sa Archimera stala zakladajúcim členom neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara (https://jaromirkrejcar.com), ktorá vznikla za jediným účelom – vykonávať takú činnosť, ktorá bude viesť k záchrane a k pamiatkovej obnove Liečebného domu Machnáč.


i'm an image title
i'm an image title