sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

Občianske združenie Bratislavské rožky
Pozsonyi Kifli Polgári Társulás

Cieľom tohto online fundraisingového podujatia pre nás je získavanie podpory a finančných zdrojov pre zabezpečenie nášho fungovania v týchto časoch a popularizovať činnosť občianskeho združenia. Prostredníctvom kníh a tlačovín, ktoré približujú dejiny Bratislavy upriamujeme pozornosť verejnosti na svoje aktivity, smerujúce k ochrane kultúrnych a historických hodnôt.

Považujeme za dôležité, aby sme sa dobre cítili tam, kde žijeme. Sme presvedčení o tom, že ak budeme lepšie poznať históriu, minulosť a prítomnosť mesta, ak sa budeme cítiť súčasťou mesta, budeme v ňom spokojnejší. Budeme si viac vážiť prostredie, budeme tam chcieť tráviť viac času a budeme šťastnejší vo vlastnom meste.

Od začiatku nášho pôsobenia nás kontaktujú záujemcovia o históriu mesta, rôzne inštitúcie, vydavateľstvá, médiá, archívy, s ktorými spolupracujeme na rôznych projektoch. Cítime dôveru obyvateľov mesta, hlásia sa nám, poskytujú nám vzácne informácie, rodinné príbehy, dokumenty, fotografie. Hlásia sa nám aj rodinní príslušníci slávnych bratislavských pekárov, hudobníkov, spisovateľov a bežných prešporských rodín, ktoré tu žili svoj každodenný život. Tešíme sa z týchto kontaktov s Bratislavčanmi, s ľuďmi, pre ktorých je dôležitá história, minulosť, prítomnosť, ale aj budúcnosť mesta. Máme veľa záujemcov aj o členstvo v našom združení, pomáhajú nám dobrovoľníci, čo nás mimoriadne teší.

V rámci virtuálneho Dobrého trhu budeme vďační za Vašu podporu! K naplneniu aktivít, činnosti a plánov združenia sú nevyhnutne potrebné aj vhodné finančné podmienky. Náš tím sa teší na virtuálne stretnutie s Vami a na jeseň dúfame v stretnutí naživo!

i'm an image title
i'm an image title