sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

Goetheho inštitút

Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu.

Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku. Kultúrne a vzdelávacie programy Goetheho inštitútu podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu spoluúčasť. Pomáhajú budovať občiansko-spoločenské štruktúry a podporujú celosvetovú mobilitu.

Po troch rokoch príprav sa v roku 1993 oficiálne otvorili brány Goetheho inštitútu v Bratislave za prítomnosti vtedajšieho ministra zahraničných vecí SRN Klausa Kinkela. Inštitút sa dvakrát sťahoval a už 20 rokov sídli na Panenskej 33. Knižnica a kaviareň s átriom sú obľúbeným miestom na prácu a stretávanie pre miestnu komunitu. Súčasťou knižnice je aj obľúbená knižnica vecí s 50 predmetmi, ktoré si môžete vypožičať.

Aktivity inštitútu siahajú od jazykových kurzov pre verejnosť a podporu výučby nemčiny na školách, cez literárne podujatia a diskusie v knižnici až po partnerstvá s festivalmi a inštitúciami na Slovensku. Ste u nás vítaní v pracovné dni od 8:00 do 21:00 a od septembra zas aj v sobotu od 8:00 do 13:00.

Foto z knižnice autor: Mišenka
Foto atrium: Gabriel Kuchta

i'm an image title
i'm an image title