sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

Ilustrácie Lucia Grejtáková

Kreslím a maľujem od detstva a vydržalo mi to až doteraz.

Mám naozaj pestrú tvorbu - olejové maľby, drôtené obrazo-objekty, ale aj zopár dizajnérskych návrhov, no akvarelovým ilustráciám som sa začala venovať asi aj vďaka čítaniu rozprávok svojmu synkovi.

Minulý rok som (samo)vydala svoju debutovú knihu – novelu pre dospelých s titulom Krajina – ako vnútri, tak i navonok. Pri tvorbe niekedy strávim naozaj celé dni, sotva niečo chytro zďobnem.

Spolupracujem s vydavateľstvami aj autormi. Z detských kníh som ilustrovala prvý aj druhý diel knihy Nezábudka a Divozel.
Momentálne pracujem na novej knihe plnej symboliky a fantázie, kde sa v rámci príbehu chlapca pokúsim zaviesť čitateľa do úvah o tom, ako (pre nás) pracuje náš um, hlava...

i'm an image title
i'm an image title