sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

NOK nemám odpadkový kôš

Značka NOK spája ochranu životného prostredia a chránené dielne. Našim cieľom je pomôcť nájsť alternatívne výrobky bez plastov a na opakované použitie. Naše produkty sú vyrábané v chránených dielňach, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi.

i'm an image title
i'm an image title