top of page
bez-odpadu.png

V apríli 2017 sme sa pustili do trúfalej misie: zredukovať odpad vytvorený počas Dobrého trhu, predchádzať jeho vzniku, ale tiež inšpirovať a vzdelávať našich návštevníkov k bezodpadovému hospodáreniu (zero-waste). Chceli sme urobiť separovanie príťažlivejším a tému bezodpadového života dostať do povedomia verejnosti – a hlavne všetkým ukázať, že sa to dá!

Darí sa nám znižovať objem komunálneho odpadu na minimálne množstvo. Všetko ostatné sme vytriedili, skompostovali a úplne najlepší bol odpad, ktorý vôbec nevznikol.

AKO SME TO DOSIAHLI?

Spojili sme sa s najlepšími

 

Spolu s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sme vytvorili stratégiu Dobrý trh bez odpadu, ktorej cieľom bolo eliminovať komunálny odpad.

Sústredili sme sa na odpady, ktorých je na trhu najviac

 

Jednorazové príbory, riady a poháre sme preto nahradili 100% kompostovateľnými výrobkami. Odteraz nesmie žiaden predajca na Dobrom trhu používať jednorazové plastové riady, poháre, alebo igelitky.

 

Viedli sme návštevníkov k poctivému triedeniu

 

Na podujatí sme rozmiestnili stanice na triedený zber, kde naši doBIOvoľníci radili, ako správne separovať odpad na Dobrom trhu i doma (chcete byť a vy náš doBIOvoľník alebo si adopotovať recyklačnú stanicu?). Na druhú stranu programového letáku sme vytlačili Sprievodcu separovaním, ktorý si návštevníci brali domov. Takto našiel ďalšie využitie.

IMG_1234.png

Zvolili sme eko prístup. Do poslednej bodky.

Recyklačné bannery tlačené ekologickou tlačou na recyklovaný materiá, celodenné konzultácie o odpadoch, triedení a cirkulárnej ekonomike pre návštevníkov, diskusie o odpadoch na Slovensku, kurz šitia zo starého oblečenia či workshop o kompostovaní. Poskytli sme priestor zero-waste inciatívam a predajcom a sami sa ako organizátori zamýšľali nad plytvaním.

Výsledok? Komunálny odpad od návštevníkov tvorí iba niečo cez 5% nášho odpadu.

Poradíme aj vám!

Zmenšite objem odpadu, ktorý vzniká na vašom podujatí, vo vašej firme, škole alebo meste. Poskytneme vám odborné poradenstvo, koncept, konzultácie, tím ľudí a infraštruktúru, aby ste aj vy mohli byť bez výčitiek z množstva odpadu! Kontaktujte nás na trh@dobrytrh.sk

bottom of page