top of page

POSTUP PRIHLÁSENIA SA

Vyberte si správnu prihlášku:
 

buttony-05.png
buttony-03.png
buttony-07.png
buttony-04.png

TU STIAHNETE PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Svoje prihlášky a všetky požadované prílohy vyplňte a zašlite na adresu prihlaska@dobrytrh.sk najneskôr do 25. februára 2024. Prílohy je potrebné zaslať aj v prípade, že ste sa už Dobrého trhu v minulosti zúčastnili, najneskôr do 48h od zaslania prihlášky. 

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na prihlaska@dobrytrh.sk alebo na tel. čísle 0908 729 459.

Všeobecné záväzné podmienky účasti na Dobrom trhu si môžete prečítať tu.

Právnická osoba (Fyzická osoba oprávnená na podnikanie):

  1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo Vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť s notárom)

  2. Sken podpísanej žiadosti F3 (právnické osoby). Do žiadosti treba podrobne rozpísať sortiment predaja. 

  3. Používateľ virtuálnej pokladne posiela sken listu/dokladu, ktorým Daňový úrad oznamuje kód virtuálnej pokladne (zatrite prístupové údaje) a používateľ e-kasy, posiela sken dokladu, ktorým preukazuje, že je klientom systému e-kasa

  4. Sken povolenia od hygieny (platí pre všetkých výrobcov a dovozcov potravín)

Fyzická osoba:

  1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo Vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)

  2. Sken podpísanej žiadosti F2 (fyzické osoby) .Do žiadosti treba podrobne rozpísať sortiment predaja. 

  3. Pri roľníckych prebytkoch a slobodných umelcoch, ktorí nepoužívajú DKP treba vyplniť, podpísať a zaslať Čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať registračnú pokladňu + doložiť (pri roľníckych prebytkoch) kópiou potvrdenia Obecného úradu o vlastníctve ornej pôdy

  4. Tlačivo F5: Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

  5. Sken povolenia od hygieny (platí pre všetkých výrobcov potravín a producentov)

POSTUP PRIHLÁSENIA

1. Na Dobrom trhu máme viacero prihlášok pre vaše rôzne aktivity. Ste predajca, predajca hotového jedla, neziskovka, chcete predávať na detskom trhu alebo sa zapojiť do programu? Vyberte si správnu prihlášku.

prihlaska1.png
prihlaska2.png
prihlaska3.jpeg

2. Vyplňte v prihláške informácie o sebe a svojom produkte. Dajte nám vedieť, či si chcete prenajať stánok, či potrebujete elektrinu a koľko miesta potrebujete na svoje aktivity.

3. Pošlite potrebné dokumenty na adresu prihlaska@dobrytrh.sk najneskôr do 48 hodín od prihlásenia (dokumenty na stiahnutie nájdete nižšie na stránke)

prihlaska4.png
prihlaska5.png

4. Kvôli prípravám na trh uzatvárame prihlášku viac ako mesiac pred Dobrým trhom. Sledujte termíny uzávierky, zverejníme ich na našom webe, facebooku alebo newslettri.

5. Pár dní po uzávierke vyberáme predajcov na ďalší trh. To, či sme vás vybrali alebo nie, vám dáme vedieť hneď, ako bude zoznam uzavretý.

prihlaska6.png
prihlaska7.png

6. V prípade akceptácie, prosím, uhraďte poplatky za predajné miesto či stánok čo najskôr.

7. Pár dní pred Dobrým trhom posielame finálne informácie o rozmiestnení stánkov, mapu trhu a inštrukcie k dovozu. Pozorne si ich preštudujte.

prihlaska8.png

8. A je tu deň D. Postupujte podľa pokynov, ktoré od nás obdržíte, prineste si dostatok tovaru, zdieľajte so svojimi fanúšikmi, že ste na Dobrom trhu a najmä si tento špeciálny deň naplno užite!

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

bottom of page