top of page
buttony-03.png

Detský trh je príležitosť pre deti zistiť, že veci majú hodnotu, predajom pomôcť, alebo si len overiť svoje trhovnícke zručnosti. Malí trhovníci pripravujú originálne výtvory, pečú koláčiky a predávajú svoje knihy, hračky a oblečenie. Záujemcovia o detský trh sa prihlasujú cez regulérnu prihlášku, naša kapacita pre maloletých podnikateľov je obmedzená.

detskytrh_foto.jpeg
bottom of page