sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

Divadelný ústav /IC PROSPERO

Poslaním Divadelného ústavu je najmä uchovávanie divadelného umenia a jeho prezentovanie doma a v zahraničí prostredníctvom širokej palety projektov a aktivít.

Divadelný ústav je iniciátorom prebiehajúceho projektu Rok slovenského divadla 2020, ktorým si pripomíname výročia zo sveta profesionálnej aj ochotníckej divadelnej scény. Vydáva tiež pôvodnú a svetovú odbornú literatúru a divadelné hry slovenských i zahraničných autorov, ktorú distribuuje cez kníhkupectvo Prospero.

Toto množstvo kníh o divadelnom umení sa už niekoľko týždňov nemohlo pre bezpečnostné opatrenia dostať k svojim čitateľom a bez čitateľa nemá žiadna kniha svojej opodstatnenie.

i'm an image title
i'm an image title