sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

Lalinwine

Lalinwine je malé rodinné vinárstvo, ktoré nadväzuje na tradíciu svojich predkov, ktorí sa v Modre živili vinohradníctvom a vinárstvom ako v minulosti mnoho rodín.

Svoje produkty vyrábame z hrozna z vinohradov výlučne z modranského chotára, ktoré sami obrábame. Víno sa snažíme vyrábať v modernom duchu ale s minimálnym technologickým zásahom.

Okrem odrodových vín charakteristických pre oblasť malých Karpát, máme v ponuke i mušty či hroznový lekvár. Hlavnú časť našich príjmov tvorí stánkový predaj na rôznych verejných podujatiach.

i'm an image title
i'm an image title