sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

Punkt

Áno, aj my organizátori podujatia Dobrý trh, máme svoj osobný profil! Stretnete nás 6. júna na Jakubáku v bráne do dvora Mareeny, kde nájdete náš stánok. Pripravili sme si pre vás špeciálnu edíciu merchu, ktorý vyrábame princípom minimalizovania odpadu. V spolupráci s Textile house vám prinášame najnovšiu kolekciu Domácich tričiek. Navštívte nás v sobotu 6. júna a objavte aj ostatné extra kúsky z nášho merchu! Tešíme sa na Vás!

Občianske združenie Punkt vzniklo v roku 2007 za účelom propagácie a podpory výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Postupne sme rozšírili svoj zámer na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach: podpory komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojenia potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom, ako i zodpovedného nakladania s odpadom a jeho redukcie v praxi. Rozsahom svojich aktivít sme sa stali jedinou neziskovou organizáciou svojho druhu na Slovensku.

i'm an image title
i'm an image title