sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

Dúhový Pride

Dúhový PRIDE Bratislava je verejné podujatie v Bratislave, ktoré sa zameriava na ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí a zrovnoprávnenie ich sexuálnej orientácie a rodovej identity. Koná sa každoročne od roku 2010.

i'm an image title
i'm an image title