sused-P.png
kubista-logo.jpg
www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

Modranska

modranska je spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou ručne robenej úžitkovej keramiky, a to hlavne modranskej majoliky a kameniny. V spolupráci s modranskými remeselníkmi a dizajnérmi z celého Slovenska oživujeme tradičné tvary a vzory, vymýšľame aj nové návrhy a vytvárame tak originálnu, modernú keramiku zachovávajúcu tradície a krásu starej hrnčariny.

Začiatky
Náš príbeh sa začal už v roku 1975, keď Marián Liška nastúpil ako učeň do slávnej modranskej keramickej školy. Tam zostal po ukončení štúdia pracovať ako hrnčiar a neskôr aj ako majster. V roku 1990 si založil vlastnú dielňu, ktorá sa neskôr stala základom tej našej.

Dnes
Dnešnú podobu dostala modranska vďaka synovi Jakubovi, ktorý sa po štúdiách keramiky, architektúry a dizajnu na ŠÚV a VŠVU v Bratislave a University of Plymouth v roku 2009 vrátil do otcovej dielne a priniesol nové postupy a nápady.

Tím
Najväčší kus práce ale vzniká v našom tíme. Sme hrdí, že môžeme spolupracovať s vynikajúcimi remeselníkmi a dizajnérmi, ktorých kvalita bola ocenená niekoľkými národnými cenami za dizajn, cenami pre najlepších hrnčiarov v bývalom Československu, či na súťažiach a výstavách po celom svete.

i'm an image title
i'm an image title